God design är så lite design som möjligt

– Dieter Rams